Pagerbti savanoriai

Paskelbta: Sekmadienis, 2020 m. vasario 16 d.

2019 metų gruodžio 4 dieną Utenos kameriniame teatre įvyko Utenos kraštotyros muziejaus renginys „Šviesioji gyvenimo pusė“. Jaudinantis Utenos kamerinio teatro poezijos spektaklis „Girdėjau Tavo Atodūsį“ privertė nurimti ir stabtelėti... Padėkoti mokytojams savanoriams, tarp kurių buvo ir Albinas Šileika (mokė drožybos amato) prisiminti kartu praleistą laiką.
Odeta Tumėnaite Bražėnienė mokino, kaip pasigaminti angelą ir pasiruošti artėjančioms šventėms. O pasinėrę į Audronės Misiukaitės fleitos garsus, supratome, kad prasideda stebuklingas laukimo metas.
Utenos kraštotyros muziejaus PROJEKTAS „ŠVIESIOJI GYVENIMO PUSĖ“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0002

Utenos kraštotyros muziejaus informacija

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt