Projekte „Šviesioji gyvenimo pusė“ A. Šileika su dalyviais kūrė aukštaitiškas prieverpstes

Paskelbta: Šeštadienis, 2019 m. rugsėjo 28 d.

2019-09-16 ir 17 dienomis Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas“ vyko kūrybinės terapinės dirbtuvės „Amatų klubas“, jos metu mokytojai savanoriai Dalia Urbonienė ir Albinas Šileika neįgaliuosius supažindino su AUKŠTAITIŠKOMIS PRIEVERPSTĖMIS, jų paskirtimi ir pritaikymu šiandien. Mokėsi ornamento komponavimo bei proporcijų sudarymo principų. Kūrė savo ornamentą ant medžio lentelės, išpjaustė ir suteikė lentelei prieverpstės formą.

Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“ – tęstinis socialinės jautrios projektas, telkiantis veikti ir kurti socialinės atskirties grupę – neįgaliuosius, kūrybinio sektoriaus atstovus – savanorius ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo savitarpio ryšius. Utenos kraštotyros muziejaus PROJEKTAS „ŠVIESIOJI GYVENIMO PUSĖ“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0002

 

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt