Menininkas A. Šileika susitiko su Los Andželo Lietuvių bendruomene

Paskelbta: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d.

2018-03-21 iki 24 d. JAV Los Andžele Šv. Kazimiero Lituanistinėje mokykloje, bei parapijos renginių salėje pristatyta menininko iš Utenos m. Albino Šileikos paroda, vyko susitikimai su bendruomene, mokyklos mokiniais, A. Šileika mokė drožybos amato. Renginį organizavo Lietuvių bendruomenės Los Andžele narė, lietuviškų TV ir radio laidų autorė, vedėja Rima Stanelytė. Ji pasidžiaugė kad šiemet, švenčiant Lietuvos Atkūrimo 100-metį, pavyko įgyvendinti šį puikų sumanymą - pirmą kartą Los Andžele suorganizuoti autorinę prieverpsčių parodą, tautinio paveldo edukacinius užsiėmimus, susitikimus su daugeliu Amerikoje gyvenančių lietuvių.

Tai yra tautinės kultūros, meno, istorinių šaknų puoselėjimas, o tai - garbu, kilnu, tai - laimė, vienybė, naujos patirtys, draugystė ir bičiulystė.

Menininkui dėkojo ir Los Andželo Lietuvių bendruomenės pirmininkas Edmundas Kulikauskas, mokyklos direktorė Marytė Newsom, išreiškė dėkingumą-padėką už parodą ir edukacinius mokymus bendruomenei.

A. Šileika už parodos organizavimą Gerb. Rimai Stanelytei įteikė prieverpstę. Ačiū Jums už lietuvybės saugojimą JAV. Jūsų troškimas puoselėti lietuvių kalbą, tradicijas duoda vaisius Jūsų bendruomenėje. Didelės sėkmės.

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt