A. Šileika Čikagoje pristatė savo kūrybą ir mokė vaikus drožybos amato

Paskelbta: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d.

2018 m. kovo 15 – 20 d. Čikagos valstijoje, Lemonte, galerijoje „Siela“ svečias iš Lietuvos, uteniškis Albinas Šileika Lituanistinės mokyklos, galerijos „Siela“ meno mokyklos vaikams vedė gyvosios tautodailės užsiėmimus, kurių metu vaikai ir suaugę galėjo ne tik pamatyti menininko sukurtų prieverpsčių parodą, bet ir kurti, išbandyti drožybos peilius.

Tokie renginiai, kaip šis, Čikagoje daromi retai. Vaikams - tai gyva istorija, prabylanti meistro rankose. Suaugusiems - prisiminimai, nostalgija, sugrįžimas prie šaknų. Visiems – šventė! Tai įvyko ne Lietuvoje, o Amerikoje. Viskas gyva ir nesuvaidinta. Rezultatu visi liko patenkinti ir dėkojo meistrui už apsilankymą muziejuje ir kvietė vėl atvykti. Renginys buvo nemokamas.

Prie renginio prisidėjo JAV Lietuvių Dailės Muziejaus, galerija „Siela“ direktorė Asta Zimkus, JAV Lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkė kultūros reikalams Austėja Sruoga.

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt