Tautinis paveldas - mokyti, rodyti, pasakoti

Paskelbta: Šeštadienis, 2017 m. gruodžio 16 d.

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys, tradicinių amatų centras „Svirnas“ įgyvendina Utenos kraštotyros muziejaus ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Sėkmės pamokos-2“. Projekto metu pristatome sėkmingai dirbančius liaudies meistrus ir dalinamės gerąja patirtimi. Gruodžio mėn. visą savaitę amatų centro lankytojai su sertifikuotu amatų meistru Albinu Šileika mokėsi kurti Aukštaitiškas prieverpstes. Visi dalyviai liko sužavėti galutiniu rezultatu, ir namo parsinešė po pasidarytą prieverpstę, bei išreiškė padėką už drožybos pamokas A.Šileikai, Utenos amatų centrui "Svirnas", Utenos kraštotyros muziejui.


 

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt