A. Šileika susitiko su LR Generaliniu Konsulu Los Andžele

Paskelbta: Sekmadienis, 2018 m. balandžio 15 d.

2018-03-23 d. Jungtinės Amerikos Valstijose svečiavosi Utenos rajono tautodailininkas Albinas Šileika, kuris susitiko su Lietuvių bendruomenės nariais, organizavo savo drožinių parodas, bei mokė senuosius amatus. Rytas JAV Los Andžele LR konsulate prasidėjo susitikimu, kurio metu susitiko Generalinis konsulas Darius Gaidys ir Utenos rajono tautodailininkas Albinas Šileika. Pokalbio metu buvo diskutuota apie lietuviškas tradicijas, tautinį paveldą, bei ateityje organizuoti ne vieną šio menininko parodą, edukacinius užsiėmimus kitose Amerikos valstijose. Tautodailininkas A. Šileika dėkodamas už suorganizuotą susitikimą, konsului įteikė Policijos Departamento suvenyrą, ir savo rankų išdrožinėtą prieverpstę.